Prof. Mariano Alcañiz: Emomarketing – Realități mixte si neuromarketing

On September 11, 2012

Primul Forum Mondial de Neuromarketing (2012, Amsterdam) a reunit aproximativ 100 de persoane interesate de cercetarea de neuromarketing, atât din mediul academic, cât şi din business, de la cercetători de top în neuroştiinţe la părţi comerciale, discutându-se provocările şi oportunităţile utilizării instrumentelor specifice neuromarketingului pentru a consolida şi adăuga valoare cercetării de piaţă.
Datorită Neuromarketing Science & Business Association (Asociaţia Mondială de Neuromarketing), mai jos puteţi urmări cel de-al şaselea material video din cadrul Forumului Mondial de Neuromarketing (primul material conţine prezentarea Profesorului Richard Silberstein despre Mesaje pentru Memoria pe Termen Lung a Publicului Ţintă, cel de-al doilea conţine prezentarea Dr. Stephen Sands despre despre Înregistrarea undelor cerebrale ale consumatorilor, la supermarket, cel de-al treilea este prezentarea lui Christophe Morin despre Etică în Neuromarketing, cel de-al patrulea material video conţine prezentarea Profesorului Ale Smidts despre Viitorul neuromarketingului, iar cel de-al cincilea: Cristina de Balanzo şi a Profesorul Rafal Ohme despre Integrarea rezultatelor studiilor neuroimagistice privind feedback-ul consumatorilor).

Mai jos puteţi urmări prezentarea Profesorului Mariano Alcañiz (Profesor la Technical University of Valencia, R&D Strategy Director la LabHuman) despre Emomarketing – Realități mixte si neuromarketing (măsurători inteligente ale stărilor afective ale consumatorilor).
Prof. Mariano Alcañiz a discutat mai multe aspecte ale marketingului emoțional (Emomarketing), cu un accent deosebit pe măsurarea stărilor afective ale consumatorilor.Utilizarea tehnicilor captivante ce utilizează grafica pe calculator, cum ar fi realitatea virtuală și realitatea augmentată au fost analizate ca instrumente puternice pentru prezentarea de produse.
Utilizarea tehnicilor machetelor “virtuale” sunt în curs de dezvoltare ca instrumente valoroase pentru măsurarea stărilor afective în timp ce se modifică aspectul produsului. LabHuman are o strategie multidimensională care implică chestionare (emoţie / memorie, monitorizarea realităţii, metodologia Kansei, scale analog-vizuale), fiziologie (ritmul cardiac, HR, EKG, GSR, analiza liniară, analiza neliniară), creier (EEG, fMRI, consumul de oxigen, biosemnale) și comportament (gesturi, mişcările feței, traiectoria privirii). Mariano Alcañiz explorat, de asemenea, detalii referitoare la fiecare instrument pe care l-a folosit.
Așa cum acesta a spus, Coca-Cola nu este doar o băutură, este o emoție, o maşina este o experiență; un smartphone nu este doar un dispozitiv de comunicare, este o senzaţie multi-touch. Dar cum putem masura aceste emoții, experiențe, senzații? Oamenii sunt rezultatul gândirii și emoțiilor, aceste aspecte fiind elemente inseparabile. El a prezentat evoluții care permit consumatorului experiența virtuală sau realitatea augmentată, și cum putem schimba emoţiile acestuia prin instrumentele prezentate, subliniind faptul că pentru neuromarketing, realitatea virtuală este acum o realitate.
Prof. Mariano Alcaniz

Emomarketing

Prof. Mariano Alcaniz

Emotional Engineering

Prof. Mariano Alcaniz

Emotional experiences

Prof. Mariano Alcaniz

Virtual Reality

Prof. Mariano Alcaniz

Case Study

Prof. Mariano Alcaniz

Case Study

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: