Finn Raben: Neuroştiinţe…. Ştiinţă? Magie?

On September 11, 2012
Fin Raben

Finn Raben

Primul Forum Mondial de Neuromarketing (2012, Amsterdam) a reunit aproximativ 100 de persoane interesate de cercetarea de neuromarketing, atât din mediul academic, cât şi din business, de la cercetători de top în neuroştiinţe la părţi comerciale, discutându-se provocările şi oportunităţile utilizării instrumentelor specifice neuromarketingului pentru a consolida şi adăuga valoare cercetării de piaţă.
Datorită Neuromarketing Science & Business Association (Asociaţia Mondială de Neuromarketing), acesta este cel de-al şaptelea material video din cadrul Forumului Mondial de Neuromarketing (primul material conţine prezentarea Profesorului Richard Silberstein despre Mesaje pentru Memoria pe Termen Lung a Publicului Ţintă, cel de-al doilea conţine prezentarea Dr. Stephen Sands despre despre Înregistrarea undelor cerebrale ale consumatorilor, la supermarket, cel de-al treilea este prezentarea lui Christophe Morin despre Etică în Neuromarketing, cel de-al patrulea material video conţine prezentarea Profesorului Ale Smidts despre Viitorul neuromarketingului, cel de-al cincilea: Cristina de Balanzo şi a Profesorul Rafal Ohme despre Integrarea rezultatelor studiilor neuroimagistice privind feedback-ul consumatorilor, iar cel de-al şaselea cuprinde prezentarea Profesorului Mariano Alcañiz despre Emomarketing – Realități mixte si neuromarketing.
Mai jos puteţi urmări materialul ce conţine prezentarea lui Finn Raben (Director General of ESOMAR) intitulată Neuroştiinţe…. Ştiinţă? Magie?

Prezentarea lui Finn Raben s-a axat pe încadrarea neuroștiințelor în contextul unei industrii tradiționale cum este cercetare de piață. De asemenea, el a expus modul în care ESOMAR (organizația ce încurajează, promovează și dezvoltă cercetarea de piață la nivel mondial) încurajează industria să includă neuroştiinţele în studiile lor.

Neuro... Science

Neuro… Science

După prezentarea unui scurt istoric al neuroştiinţelor, analizei biosemnalelor şi al cercetărilor de marketing, Finn Raben a prezentat cele 36 de întrebări ce au scopul de a încuraja şi promova utilizarea neuroştiinţelor în cercetare (care au fost prezentate într-un post pe NeuroRelay: Ghidul ESOMAR pentru derularea cercetărilor de marketing ce utilizează instrumente din neuroştiinţe), un set de întrebări care vor ajuta clienţii să se asigure că utilizează instrumentul neuroimagistic potrivit pentru scopul lor de cercetare şi pentru a ajuta furnizorii de instrumente specifice să satisfacă nevoile clienților lor (de asemenea, sunt furnizate răspunsurile posibile pentru fiecare întrebare). Astfel, ESOMAR a dezvoltat un set de 36 de întrebări, grupate pe 9 secţiuni: profilul companiei, portofoliul de tehnici, instrumente şi metrici specifice, portabilitate, dimensiunea eşantionului, detalii despre eşantion, analiza statistică şi comparări în bazele de date, calitatea şi validitatea datelor, potitica companiei. Documentele oferă, de asemenea, informaţii cu privire la tehnologia, procedura şi scopul fiecărui instrument folosit în cercetarea de neuromarketing (electroencefalografie, eye tracking, facial coding, rezonanţa magnetică funcţională, măsurarea bătăilor inimii, teste de asociere implicită, galvanic skin response, magnetoencefalografie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: